Bakelit

Brusni alati sa bakelitnim vezivom se koriste u livnicama, brodogradilištima i u primarnoj obradi metala. Proizvodimo alate sa bakelitnim vezivom u svim ISO i namenski dizajniranim formama…

IBA Ada

Preuzmite katalog

Preuzmite katalog