Za investitore

 

Informacije vezane za poslovanje kompanije, stanju akcija na berzi, godišnje izveštaje i obaveštenja za akcionare možete naći na ovim stranicama.

Godišnji izvestaji
Sa ove lokacije možete preuzeti naše godišnje izveštaje.

Izvestaji

Obaveštenja za akcionare
Informacije o događajima bitnim za akcionare možete videti na ovim stranama.

Ostali dokumenti
Zapisnici, odluke i ostali dokumenti su dostupni na ovim stranama.

IBA Ada

Preuzmite katalog

Preuzmite katalog