ISO 9001

 

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 je u IBA-i implementiran od 2005 godine, kada je i dobijen sertifikat. Redovna resertifkacija se obavlja u planiranim intevalima, a trenutno vazeci sertifikat je izdat 2010. sa vaznoscu do 2013. GodinePreuzmite (PDF, Unknown)

IBA Ada

Preuzmite katalog

Preuzmite katalog